ЦЕНОРАЗПИС

 


Преглед - 20 лв.
План на лечение след изготвяне на индивидуални модели - 60 лв.

Обтурации
Химиополимер - 55 лв. 
Глас-йономер - 55 лв. 
Фотополимер - 80 лв.
Силанизиране - 35 лв.
Импрегнация на временен зъб - 10 лв. 


Ендодонтия
Лечение на пулпит/ периодонтит:
- на еднокоренов зъб - 80 лв.
- на многокоренов зъб - 140 лв.
При усложнени случаи лечение в (повече от две посещения):
- Промивка и временна вложка - 20 лв.
- Запълване на 1 коренов канал с временно каналопълнежно лекарство - 20 лв.
- Разпълване на 1 коренов канал - 40 лв.

Изграждане
Поставяне на радикуларен щифт  - 20 лв.
Изграждане с химиополимер - 75 лв.
Изграждане с фотополимер - 100 лв.
Изграждане с кавларен щифт и фотополимер - 120 лв.

Хирургия
Анестезия - 15 лв.
Изваждане на еднокоренов зъб - 35 лв.
Изваждане на многокоренов зъб - 75 лв.
Изваждане на млечен зъб - 25 лв.
Издлетяване - 120 лв.
Изваждане на многокоренов зъб чрез сепарация - 120 лв
Импланти– след обстоен преглед, параклинични изследвния
  и изготвяне на индивидуален план- 1000 - 1400 лв.

Парадонтология
Почистване на зъбен камък - 70 лв.
Локална обработка на лигавица - 20 лв.
Обработка на фистула - 15 лв.
Кюретаж без ламбо - 30 лв. на зъб
Кюретаж с ламбо - 50 лв. на зъб

Избелване
В кабинета - 350 лв. 
В домашни условия - 350 лв.
На девитализиран зъб - 100 лв.

Ортопедия
Отпечатък - 30 лв.

Коронки
Времени - 40 лв.
Метална - тангенциална - 135 лв.
Метална - с праг - 150 лв.
Бленд - корона - 170 лв.
Металокерамика - тангенциална - 200-220 лв.
Металокерамика - прагова - 240- 260 лв.
Металокерамика върху имплант - 450 лв.

*за благородна сплав се доплаща цената на сплавта
Чиста керамика: прес корона - 400 лв.
Циркониева коронка - 550 лв.
Стъклена опора ZX27 - 560 лв.

Фасети - керамика - 350 лв.
Фасети - фотополимер - 150 лв.
Шини за избелване (за една челюст) - 50 лв.
Шини за бруксизъм - 150 лв.
Плакови протези - 300 лв.
Моделноляти протези - крайната цена се оформя след анализ на конструкцията

Този ценоразпис е без претенции за изчерпателност и всеобхватност на услугите и материалите. В зависимост от диагнозата, необходимите манипулации, материали, зъботехническия труд и индивидуалните изисквания на пациента, цените могат да варират.

 

Препоръчвам